DANE OFERTY

  • Typ ofertyPraca tymczasowa
  • Pensja: 2 000 EUR/rok
  • Firma: vital finance credit
  • Kontakt: barbizet patricia
  • Telefon: +33 7 51 90 75 06
  • Język obcy: niemiecki
  • Doświadczenie: Powyżej 4 lat

MIEJSCE PRACY

  • Miejscowość: Pruszków
  • Państwo: Holandia
Les prêts individuels et d'investissement à 3% d'intérêt par vous permettent de choisir librement les projets sur lesquels vous souhaitez investir 

fonds. Nous accordons un prêt de 2 000 euros à 690 000 000 euros. Pour plus d'informations, veuillez contacter l'adresse ci-dessous.
Whatsapp: +33 7 51 90 75 06
Wysłanie CV do pracodawcy jest jednoznacze ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych:
"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustaw z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 r. nr 101, poz. 926, ze zm.)"